Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.4.2008

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i mars 2008

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i mars 2 475 000, dvs. 29 000 fler än året innan. Antalet löntagare och företagare ökade. Av löntagarna ökade antalet personer med kontinuerligt heltidsarbete medan antalet löntagare med visstidsarbete minskade. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands och i Uleåborgs län och minskade i Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i mars 69,0 procent, dvs. 0,3 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 69,8 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden* för det relativa sysselsättningstalet var 70,5 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i mars 2008 till 180 000, dvs. 23 000 färre än i mars året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,8 procent, dvs. 0,9 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i mars 6,2 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,8 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 12,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i mars 17,1 procent, vilket var 5,6 procentenheter lägre än i mars året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 14,3 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under första kvartalet år 2008 i genomsnitt 2 474 000 personer, dvs. 59 000 fler än under motsvarande period år 2007. Antalet löntagare ökade och antalet företagare var något så när oförändrat. Antalet arbetslösa uppgick till 176 000 personer, vilket var 22 000 färre än under januari-mars år 2007.

Förändringar i sysselsättningen 2008/03– 2007/03, tusen personer

  2008/03 2007/03 Förändring, %
2008/03 - 2007/03
Sysselsatta 2 475 2 446 1,2
Arbetslösa 180 203 -11,4
Arbetskraften 2 655 2 648 0,3
Utanför arbetskraften 1 342 1 326 1,2
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 69,0 68,7 0,3
Relativt arbetslöshetstal, % 6,8 7,7 -0,9
Arbetskraftsandel, % 66,4 66,6 -0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

 
Arbetskraftsundersökningens innehåll och datainsamling reviderade

I början av år 2008 har arbetskraftsundersökningen reviderats, vilket har utvidgat undersökningens innehåll. Definitionerna på vissa begrepp har också ändrats. Revideringarna baserar sig på EU-förordningar och med hjälp av dem eftersträvar man jämförbarhet med arbetskraftsstatistik i EU-länderna.
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_001_sv.html

Obs! Näringsgrenen för hyrd arbetskraft definieras från början av år 2008 enligt arbetsplatsen under undersökningsveckan, medan all hyrd arbetskraft tidigare klassificerades inom näringsgrenen 745 för uthyrning av arbetskraft (se tabellbilagorna 9.4, 9.5, 10.1 och 10.2, på finska eller på engelska). Uppgifterna kan också fås enligt den tidigare klassificeringen.

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. Arbets- och näringsministeriet uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2008/tiedote_009_2008-04-22_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/03/tyti_2008_03_2008-04-22_tie_001_sv.html