Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.9.2011

Det relativa arbetslöshetstalet var 6,6 procent i augusti

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i augusti 177 000, dvs. 20 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,6 procent, dvs. 0,8 procentenheter mindre än året innan. Antalet sysselsatta var 30 000 fler än i augusti året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/08

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/08

Antalet sysselsatta uppgick i augusti år 2011 till 2 522 000, dvs. 30 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 25 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor omkring 6 000 fler än i augusti 2010.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i augusti 69,8 procent, dvs. 0,9 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,4 procentenheter till 71,0 procent från augusti året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,4 procentenheter till 68,6 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2011 till 177 000, dvs. 20 000 färre än i augusti året innan. Av de arbetslösa var 91 000 män och 86 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i augusti 6,6 procent, dvs. 0,8 procentenheter mindre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,5 procent för män och 6,6 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i augusti 13,0 procent, vilket var 1,5 procentenheter mindre än i augusti året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,7 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2010/08–2011/08 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2010/08 2011/08 2010/08 - 2011/08
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 046 4 060 0,4
Arbetskraft totalt 2 689 2 700 0,4
Sysselsatta 2 492 2 522 1,2
– löntagare 2 151 2 197 2,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 341 326 –4,4
Arbetslösa 197 177 –10,0
Utanför arbetskraften 1 357 1 360 0,3
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 68,8 69,8 0,9
Relativt arbetslöshetstal 7,3 6,6 –0,8
Relativt arbetskraftstal 66,5 66,5 0,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av augusti 2011 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 235 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 18 000 mindre än i augusti året innan.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. På Åland ökade antalet arbetslösa arbetssökande (9 %) från året innan. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (–14 %), Tavastland (–2 %) och Birkaland (–11 %). I slutet av augusti var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 9 000, vilket var 5 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 103 000 i slutet av augusti, vilket var 5 000 fler än i augusti året innan. Åtgärderna gällde 3,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 30 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 4 000 mindre än i augusti året innan. I augusti anmäldes 49 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 7 000 fler än i augusti året innan.

Förändringar 2010/08– 2011/08 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/08 2011/08 2010/08 - 2011/08
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 253 235 –7,2
– arbetslösa längre än ett år 56 57 2,0
Åtgärder sammanlagt 98 103 4,7
– sysselsatta genom stödåtgärder 36 35 –1,1
– i arbetskraftsutbildning 29 25 –14,6
– i arbetspraktik, arbetsalternering 17 18 4,0
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 16 25 53,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 42 49 17,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetskraftsundersökning 2010, Sysselsättning och arbetslöshet 2010

Arbetskraftsundersökning 2010, Anställningsförhållande och arbetstider år 2010

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, Ari Väisänen (09) 1734 2290, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (444,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/08/tyti_2011_08_2011-09-20_tie_001_sv.html