Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.11.2011

Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 7,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i oktober 186 000, dvs. 9 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet för oktober var 7,0 procent, medan det var 7,4 procent i oktober året innan. Antalet sysselsatta var 8 000 fler än i oktober året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/10

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/10

Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2011 till 2 458 000, dvs. 8 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (±30 000). Både antalet sysselsatta män och antalet sysselsatta kvinnor ökade.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i oktober 68,3 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,5 procentenheter till 69,3 procent från oktober året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,3 procentenheter till 67,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2011 till 186 000, dvs. 9 000 färre än i oktober året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa (±16 000). Av de arbetslösa var 106 000 män och 79 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 7,0 procent, dvs. 0,3 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,8 procent för män och 6,2 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i oktober 17,1 procent, vilket var 1,5 procentenheter lägre än i oktober året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,9 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2010/10–2011/10 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2010/10 2011/10 2010/10 - 2011/10
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 048 4 063 0,4
Arbetskraft totalt 2 644 2 644 0,0
Sysselsatta 2 450 2 458 0,3
– löntagare 2 124 2 142 0,9
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 326 316 –3,2
Arbetslösa 195 186 –4,6
Utanför arbetskraften 1 404 1 420 1,1
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 67,9 68,3 0,4
Relativt arbetslöshetstal 7,4 7,0 –0,3
Relativt arbetskraftstal 65,3 65,1 –0,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av oktober 2011 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 226 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 14 000 lägre än i oktober året innan.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. På Åland ökade antalet arbetslösa arbetssökande (2 %) från året innan. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Tavastland (–11 %), Birkaland (–10 %), Österbotten (–7 %) och Nyland (–6 %). I slutet av oktober var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 10 000, vilket var 5 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 117 000 i slutet av oktober, vilket var 3 000 fler jämfört med oktober året innan. Åtgärderna gällde 4,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 27 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 2 000 färre än i oktober året innan. I oktober anmäldes 38 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 fler än i oktober året innan.

Förändringar 2010/10– 2011/10 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/10 2011/10 2010/10 - 2011/10
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 241 226 –5,9
– arbetslösa längre än ett år 56 56 –0,6
Åtgärder sammanlagt 114 117 2,6
– sysselsatta genom stödåtgärder 37 35 –5,3
– i arbetskraftsutbildning 38 33 –13,5
– i arbetspraktik, arbetsalternering 19 21 5,8
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 20 29 44,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 35 38 8,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetskraftsundersökning 2010, Sysselsättning och arbetslöshet 2010

Arbetskraftsundersökning 2010, Anställningsförhållande och arbetstider år 2010

Arbetskraftsundersökning 2010, Tidsserieuppgifter 2001–2010

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Ari Väisänen (09) 1734 2290, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (444,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/10/tyti_2011_10_2011-11-22_tie_001_sv.html