Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.11.2012

Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 6,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2012 till 183 000, dvs. nästan lika många som för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,9 procent, medan det var 7,0 procent i oktober året innan. Antalet sysselsatta var 9 000 fler än i oktober året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/10

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2012/10

Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2012 till 2 467 000, dvs. 9 000 fler än året innan (felmarginal ±31 000). Antalet sysselsatta ökade inom den privata sektorn, men minskade inom den offentliga. Antalet företagare ökade, men antalet löntagare minskade något.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i oktober 68,7 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,5 procentenheter till 67,7 procent från oktober året innan och det relativa sysselsättningstalet för män med 0,2 procentenheter till 69,6 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2012 till 183 000, vilket var 2 000 färre än i oktober året innan (felmarginal ±16 000). Av de arbetslösa var 98 000 män och 85 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 6,9 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,2 procent för män och 6,6 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i oktober 16,2 procent, vilket var 0,9 procentenheter lägre än i oktober året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,2 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2011/10–2012/10 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2011/10 2012/10 2011/10 - 2012/10
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 063 4 079 0,4
Arbetskraft totalt 2 644 2 650 0,3
Sysselsatta 2 458 2 467 0,4
– löntagare 2 142 2 140 –0,1
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 316 327 3,7
Arbetslösa 186 183 –1,3
Ej i arbetskraften 1 420 1 429 0,6
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 68,3 68,7 0,4
Relativt arbetslöshetstal 7,0 6,9 –0,1
Relativt arbetskraftstal 65,1 65,0 –0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av oktober 2012 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 250 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 24 000 fler än i oktober året innan.

Arbetslösheten ökade från oktober året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Norra Österbotten (15 %), Egentliga Finland (14 %) och Birkaland (13 %) samt på Åland (20 %). I slutet av oktober var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 14 000, vilket var 4 000 fler än för ett år sedan.

Antalet personer som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 112 000 i slutet av oktober, dvs. 5 000 färre än i oktober i fjol. Åtgärderna gällde 4,2 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 31 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. dvs. 4 000 fler än i oktober året innan. I oktober anmäldes 35 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 färre än i oktober året innan.

Förändringar 2011/10–2012/10 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2011/10 2012/10 2011/10 - 2012/10
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 226 250 10,5
– arbetslösa längre än ett år 56 62 11,5
Åtgärder sammanlagt 117 112 –4,3
– sysselsatta genom stödåtgärder 35 30 –14,9
– i arbetskraftsutbildning 33 31 –5,8
– i arbetspraktik, arbetsalternering 21 21 0,8
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 29 30 6,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 38 35 –8,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 029 504 8050,  http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik (på finska)

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (444,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/10/tyti_2012_10_2012-11-20_tie_001_sv.html