Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2013

Det relativa arbetslöshetstalet för januari 8,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2013 till 228 000, vilket var 25 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent, medan det var 7,8 procent i januari året innan. Antalet sysselsatta var 6 000 färre än i januari året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2013/01

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01–2013/01

Antalet sysselsatta uppgick i januari 2013 till 2 402 000, dvs. 6 000 färre än året innan (felmarginal ±31 000). Antalet sysselsatta minskade inom den offentliga sektorn, men ökade inom den privata sektorn jämfört med januari 2012.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i januari 66,9 procent, dvs. samma som året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 67,1 procent för män och 66,7 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2013 till 228 000, vilket var 25 000 fler än i januari året innan (felmarginal ±18 000). Av de arbetslösa var 130 000 män och 97 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i januari 8,7 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,6 procent för män och 7,6 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i januari 21,0 procent, vilket var 0,6 procentenheter högre än i januari året innan. Trenden för arbetslöshetstalet bland unga var 19,5 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2012/01–2013/01 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2012/01 2013/01 2012/01 - 2013/01
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 068 4 082 0,3
Arbetskraft totalt 2 611 2 629 0,7
Sysselsatta 2 408 2 402 –0,3
– löntagare 2 080 2 074 –0,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 328 327 –0,2
Arbetslösa 203 228 12,1
Ej i arbetskraften 1 457 1 452 –0,3
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 66,9 66,9 0,0
Relativt arbetslöshetstal 7,8 8,7 0,9
Relativt arbetskraftstal 64,2 64,4 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av januari 2013 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 292 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 34 000 fler än i januari året innan.

Arbetslösheten ökade från januari året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Egentliga Finland (19 %), Birkaland (18 %), Nyland (16 %) och Norra Österbotten (16 %) samt på Åland (18 %). I slutet av januari var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 25 000, vilket var 6 000 fler än för ett år sedan.

Antalet personer inom arbetskraftspolitisk service uppgick till sammanlagt 100 000 i slutet av januari, dvs. 8 000 färre än i januari året innan. Servicen omfattade 3,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 39 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 6 000 fler än i januari året innan. I januari anmäldes 55 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 4 000 färre än i januari året innan.

Förändringar 2012/01–2013/01 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2012/01 2013/01 2012/01 - 2013/01
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 258 292 13,2
– arbetslösa längre än ett år 58 68 16,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 108 100 –7,6
– sysselsatta 32 27 –15,1
– i arbetskraftsutbildning, i träning 27 26 –2,6
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 14 13 –8,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 35 34 –4,2
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 60 55 –7,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (443,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/01/tyti_2013_01_2013-02-26_tie_001_sv.html