Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työvoimatutkimuksen tietoluettelo tammikuusta 2008 lähtien

Tietoluetteloa on tarkennettu 5.11.2012.

1. Työmarkkina-asema ja muu toiminta

 • Työvoima
 • Työlliset ja työllisyysaste
 • Työttömät ja työttömyysaste
 • Työvoimaan kuulumattomien toiminta
 • Pääasiallinen toiminta (oma käsitys)

2. Työpaikkaa ja ammattia koskevia tietoja sekä pää- että sivutyössä

 • Työpaikkojen lukumäärä
 • Työpaikan koko
 • Toimiala
 • Työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio)
 • Työpaikan sijaintikunta ja -maa
 • Ammatti
 • Ammattiasema (palkansaaja, yrittäjä, yrittäjäperheenjäsen)
 • Sosioekonominen asema (työntekijä, toimihenkilö)
 • Yrittäjien palkattu työvoima
 • Palkansaajien toimiminen esimiestehtävissä
 • Palkansaajien kuukausipalkka

3. Työsuhteeseen liittyviä tietoja

 • Työsuhteen pysyvyys / määräaikaisuus sekä määräaikaisen työsuhteen syy
 • Työsuhteen kesto
 • Osa-aikatyö / kokoaikatyö sekä osa-aikatyön syy
 • Vuokratyö

4. Työaikaan ja työaikajärjestelyihin liittyviä tietoja

 • Vuorotyö
 • Jaksotyö
 • Säännöllinen tai tavanomainen viikkotyöaika
 • Tehdyt työtunnit (työpanos) pää- ja sivutyössä
 • Tehdyt työpäivät
 • Ylityöt (palkallinen / palkaton)
 • Päivystys työpaikalla
 • Ilta-, yö- ja viikonlopputyö
 • Kotona työskentely
 • Poissaolo tutkimusviikolla: pääasiallinen syy ja poissaolon kesto
 • Sairauspoissaolot ja perhevapaat

 5. Työttömyys, alityöllisyys, työnhaku

 • Lomautus määräajaksi tai toistaiseksi
 • Työttömyyden kesto
 • Työnhakutavat
 • Työnhaun esteet
 • Etsityn työn laatu (kokoaika- vai osa-aikatyö, palkansaaja- vai yrittäjätyö)
 • Voimassaoleva työnhaku työvoimatoimistossa ja työttömyyskorvaus
 • Alityöllisyys: haluaisiko työllinen lisätä nykyistä työaikaa
 • Työllisten toivoma viikkotyöaika
 • Piilotyöttömyys

6. Suoritettu koulutus ja opiskelu neljän viikon aikana

 • Yleissivistävä pohjakoulutus
 • Suoritettu tutkinto (Tutkintorekisteri)
 • Tutkinnon koulutusaste ja -ala
 • Osallistuminen tutkintoon johtavaan koulutukseen
 • Osallistuminen kurssikoulutukseen
 • Osallistuiko kurssikoulutukseen työhön tai ammattiin liittyen
 • Osallistuiko kurssikoulutukseen palkallisella työajalla
 • Opetustuntien lukumäärä neljän viikon aikana yhteensä

7. Aikaisempi toiminta

 • Toiminta vuosi sitten ja vuoden takaista työpaikkaa koskevat tiedot
 • Ei-työllisten aikaisempi ansiotyö viimeisten kahdeksan vuoden aikana sekä aikaisempaa työpaikkaa koskevat tiedot

8. Kotitaloustietoja

 • Kotitalouden koko
 • Kotitalouden tyyppi
 • Kotitalouden 15–74-vuotiaiden jäsenten toiminta
 • Kotitalouden 15–74-vuotiaiden työllisten jäsenten työsuhde ja työaika

Tärkeimmät taustamuuttujat keskeisille työllisyys- ja työttömyysindikaattoreille

 • Sukupuoli
 • Ikä
 • Koulutus
 • Alue
 • Toimiala
 • Työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio)
 • Ammatti
 • Ammattiasema
 • Sosioekonominen asema


Päivitetty 5.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_tlu_001.html