Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2014

Ruotsalaisyhtiöt työllistivät erityisesti palvelualoilla

Ruotsalaisyhtiöiden palveluksessa työskenteli noin 71 000 henkilöä vuonna 2013, valtaosa heistä palvelualoilla. Palvelualojen ulkomaiset yhtiöt työllistivät yhteensä noin 100 000 henkilöä, joista lähes puolet olivat ruotsalaisten yritysten palveluksessa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilastoon, joka tehtiin ensimmäistä kertaa uuden yritystilastojärjestelmän aineistosta.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstö 2013 (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)

Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstö 2013 (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)

Ulkomaiset yhtiöt kattavat 15–16 prosenttia Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä (liitekuvio 1). Osuus on pysynyt likimain samalla tasolla viimeisen viiden vuoden ajan. Liikevaihto on puolestaan vakiintunut hieman vajaan 20 prosentin tasolle. Osuudet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi toimialoittain. Päätoimialoilla osuudet vaihtelevat 5 ja 36 prosentin välillä (liitekuvio 2). Hieman toisenlaisen kuvan asiasta saa, kun tarkastelee osuuksien sijaan henkilöstön määrää ja liikevaihtoa. Näin mitattuna tytäryhtiöiden toiminta on merkittävintä tukku- ja vähittäiskaupassa, sekä teollisuudessa (liitekuvio 3).

Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa yhtiöstä yli 50 prosenttia, suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistaa selvästi eniten ruotsalaiset yritykset (liitekuvio 4).

Tilaston aikasarja katkeaa

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2013 -tilaston tietoja ei tästä syystä voi verrata saman tilaston aiempiin julkistuksiin. Erityisen selvästi tämä näkyy yhtiöiden lukumäärä -muuttujassa, jonka arvo on noin 500 suurempi kuin edellisvuonna. Lukumäärän kasvu on seurausta uuden yritystilastojärjestelmän käyttöönotosta ja siihen liittyvästä tilastointiperusteiden muutoksesta (ks. tilaston laatuseloste). Uudistus kuitenkin parantaa yritystilastojen yhtenäisyyttä. Merkittävimmät muutokset liittyvät toimialaluokituksen, yritystietojen (mm. liikevaihto- ja henkilöstötieto) ja yritysjärjestelyjen käsittelyn yhtenäistämiseen sekä päättelysääntöihin, joiden perusteella tilastojen yritys- tai toimipaikkajoukko muodostetaan.


Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Teemu Okkonen 029 551 2634, Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (272,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ulkoy/2013/ulkoy_2013_2014-12-18_tie_001_fi.html