Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2015

Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdossa 18 prosentin kasvu vuonna 2014

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevien ulkomaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 87 miljardia euroa vuonna 2014. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi noin 18 prosenttia. Eniten liikevaihtoa oli yhdysvaltalaisilla, ruotsalaisilla, saksalaisilla ja britannialaisilla yrityksillä. Toimialoista puolestaan eniten liikevaihtoa tuotti teollisuus, josta 37 prosenttia yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Ulkomaisten yritysten lukumäärä Suomessa oli 4 425 kappaletta.

Ulkomaisten yritysten liikevaihto 2014 toimialoittain (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)*

Ulkomaisten yritysten liikevaihto 2014 toimialoittain (pl. A Maatalous, metsätalous ja kalatalous)*
*merkittävimmät maat liikevaihdon mukaan

Ulkomaiset yritykset kattavat lähes 23 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta (liitekuvio 1). Osuus kasvoi hieman verrattuna edellisiin vuosiin. Henkilöstö on puolestaan vakiintunut 16-17 prosentin tasolle. Osuudet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi toimialoittain. Päätoimialoilla liikevaihdon ja henkilön osuudet vaihtelevat 6 ja 41 prosentin välillä. Suhteessa kokonaisyrityskantaan ulkomaisista yrityksistä Suomessa tuottavat eniten liikevaihtoa Informaation ja viestinnän toimiala sekä kaivostoiminnan ja louhinnan toimiala. (liitekuvio 2). Hieman toisenlaisen kuvan asiasta saa, kun tarkastelee osuuksien sijaan henkilöstön määrää ja liikevaihtoa. Näin mitattuna merkittävimmät toimialat ovat teollisuuden toimiala sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimiala. Teollisuuden toimiala työllisti 72 810 henkilöä eli liki kolmanneksen ulkomaisten yhtiöiden työntekijöistä ja sen liikevaihto oli liki 36 miljardia euroa. Tukku- ja vähittäiskauppa työllisti 48 140 henkilöä ja sen liikevaihto oli 27 miljardia euroa. (liitekuvio 3).

Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa yhtiöstä yli 50 prosenttia suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistavat selvästi eniten ruotsalaiset yritykset. Ruotsalaiset yritykset myös työllistävät ulkomaisista yhtiöistä eniten 71 420 henkilöä. (liitekuvio 4).

Tilaston aikasarja katkeaa

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2013 -2014 tilaston tietoja ei tästä syystä voi verrata saman tilaston aiempiin julkistuksiin. Erityisen selvästi tämä näkyy yhtiöiden lukumäärä -muuttujassa, jonka arvo on noin 500 suurempi kuin vuonna 2012 ja noin 950 suurempi kuin vuonna 2013. Lukumäärän kasvu on seurausta uuden yritystilastojärjestelmän käyttöönotosta ja siihen liittyvästä tilastointiperusteiden muutoksesta (ks. tilaston laatuseloste). Uudistus kuitenkin parantaa yritystilastojen yhtenäisyyttä. Merkittävimmät muutokset liittyvät toimialaluokituksen, yritystietojen (mm. liikevaihto- ja henkilöstötieto) ja yritysjärjestelyjen käsittelyn yhtenäistämiseen sekä päättelysääntöihin, joiden perusteella tilastojen yritys- tai toimipaikkajoukko muodostetaan.


Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Julkaisu pdf-muodossa (268,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ulkoy/2014/ulkoy_2014_2015-12-18_tie_001_fi.html