Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 9.1.2006

Volymindexet för nybyggnad steg alltjämt i oktober

Volymindexet för nybyggnad steg ytterligare i snabb takt i oktober. Stegringen närmade sig 11 procent. Också tillväxten inom volymen av bostadshus tilltog ytterligare från juni och var i oktober över 11 procent. När det gäller bostadshus har förutom volymen av egnahemshus också volymen av radhus ökat. Samtidigt har minskningen av volymen av höghus avtagit avsevärt. Volymen av övrig byggverksamhet har stigit från och med i våras. Tillväxten var i oktober över 10 procent.

Volymindexet för nybyggnad utges varje månad i publikationen Talonrakentaminen ja suhdanteet (ung. Husbyggande och konjunkturer).

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

Uppgifterna för volymindexet för nybyggnad år 2005 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare förhandsuppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2005 publiceras i juni 2006.

Källa: Industri och byggande, Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 9.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
oktober 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2005/10/urvoli_2005_10_2006-01-09_tie_001_sv.html