Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av det prismässiga värdet till fasta priser av nybyggnaden i förhållande till jämförelsetidpunkten, dvs. indexets basår. Som nybyggnad betraktas nybyggnad och utvidgning av byggnad som kräver bygglov. Nybyggnad är en del av husbyggnad, som i statistiken indelas i nybyggnad och reparationsbyggande. Nybyggnad producerar nytt utrymme antingen i form av helt nya husbyggnader eller utvidgning av befintliga byggnader. Reparationsbyggande indelas i nationalräkenskaperna i ombyggnad och årliga reparationer.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/meta_sv.html