Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.2.2006

Volymindexet för nybyggnad steg med 18 procent i november

Tillväxttakten för volymindexet för nybyggnad ökade i november 2005 till nästan 18 procent. Också den tillväxt av bostadshusvolymen som började i juni tilltog ytterligare. När det gäller bostadshus ökade egnahemshusvolymen med 23 procent och radhusvolymen med 30 procent jämfört med november året innan. Höghusvolymen uppnådde förra årets nivå. Volymen av övrig byggverksamhet har ökat sedan våren. Tillväxten var i november över 16 procent.

Volymindexet för nybyggnad utges varje månad i publikationen Talonrakentaminen ja suhdanteet (ung. Husbyggande och konjunkturer).

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

Uppgifterna om volymindexet för nybyggnad är preliminära för år 2005. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare förhandsuppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2005 publiceras i juni 2006.

Källa: Industri och byggande, Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Mäkelä (09) 1734 2551 och Anja Räisänen (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 3.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
november 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2005/11/urvoli_2005_11_2006-02-03_tie_001_sv.html