Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.3.2006

Volymindexet för nybyggnad steg med nästan 8 procent år 2005

Volymindexet för nybyggnad steg år 2005 med nästan 8 procent från år 2004. Stegringen accelererade mot slutet av året. Volymen av bostadsbyggnader ökade med nästan 7 procent och volymen av övriga byggnader med 9 procent.

I december steg volymindexet med drygt 17 procent. Också bostadsbyggnadsvolymen som började öka i juni tilltog ytterligare. Av bostadsbyggnaderna ökade egnahemshusvolymen med 22 procent och radhusvolymen med 23 procent jämfört med december året innan. Också höghusvolymen, som minskat under hela fjolåret, började öka i december och gick upp med drygt 4 procent. Volymen av övrig byggverksamhet har ökat sedan i våras. Volymökningen var i december över 16 procent.

Volymindexet för nybyggnad utges varje månad i publikationen Talonrakentaminen ja suhdanteet (ung. Husbyggande och konjunkturer).

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

Uppgifterna om volymindexet för nybyggnad är preliminära för år 2005. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare förhandsuppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2005 publiceras i juni 2006.

Källa: Industri och byggande, Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Mäkelä (09) 1734 2551 och Anja Räisänen (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 3.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
december 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2005/12/urvoli_2005_12_2006-03-03_tie_001_sv.html