Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.4.2006

Volymindexet för nybyggnad steg med 18 procent i januari

Tillväxttakten för volymindexet för nybyggnad var i januari 2006 omkring 18 procent jämfört med januari 2005. Den tillväxt av bostadshusvolymen som började i fjol fortsatte stark. När det gäller bostadshus ökade egnahemshusvolymen med 20 procent, radhusvolymen med 25 procent och flervåningshusvolymen med 6 procent från året innan.

Volymen av annat byggande än för bostadshus har ökat kraftigt sedan våren 2005 och i januari var tillväxten 20 procent jämfört med året innan. Granskat efter byggnadstyp minskade volymen bara inom gruppen offentliga servicebyggnader.

Volymindexet för nybyggnad utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer).

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

Uppgifterna om volymindexet för nybyggnad är preliminära för 2005 och 2006. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare förhandsuppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2005 publiceras i juni 2006.

Källa: Industri och byggande, Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Mäkelä (09) 1734 2551 och Anja Räisänen (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 3.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
januari 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2006/01/urvoli_2006_01_2006-04-03_tie_001_sv.html