Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.5.2006

Volymindexet för nybyggnad steg med 16 procent i februari

Volymindexet för nybyggnad steg med 16 procent i februari 2006. Bostadsbyggnadsvolymen som började öka i juni 2005 var fortsättningsvis hög. Av bostadsbyggnaderna steg egnahemshusvolymen med över 21 procent, radhusvolymen med närmare 30 procent och höghusvolymen med 13 procent jämfört med februari 2005.

Också volymen av övrig byggverksamhet har stigit kraftigt från och med våren 2005. I februari blev tillväxten dock en aning långsammare och stannade på drygt 11 procent.

Volymindexet för nybyggnad utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer).

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

Uppgifterna om volymindexet för nybyggnad är preliminära för 2005 och 2006. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare förhandsuppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2005 publiceras i juni 2006.

Källa: Industri och byggande, Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Mäkelä (09) 1734 2551 och Anja Räisänen (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 2.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
februari 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2006/02/urvoli_2006_02_2006-05-02_tie_001_sv.html