Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.6.2006

Volymindexet för nybyggnad steg med 15 procent i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i mars 2006 med 15 procent jämfört med mars året innan.

Bostadsbyggnadsvolymen, som började öka i juni 2005, var fortsättningsvis hög. Av bostadsbyggnaderna steg egnahemshusvolymen med över 22 procent, radhusvolymen med 26 procent och höghusvolymen med 13 procent jämfört med mars 2005. Också volymen av övrig byggverksamhet har stigit kraftigt från och med våren 2005. I februari avtog dock ökningen. Ökningen i mars var på samma nivå som i februari, dvs. drygt 11 procent.

I januari-mars steg volymindexet för nybyggnad med 16 procent från motsvarande period året innan. Volymen av bostadsbyggnader ökade med 18 procent och volymen av övriga byggnader med 14 procent.

Volymindexet för nybyggnad utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer).

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

Här publiceras de slutliga uppgifterna om volymindexet för nybyggnad för år 2005. Uppgifterna för år 2006 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2006 publiceras i juni 2007.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 2.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
mars 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2006/03/urvoli_2006_03_2006-06-02_tie_001_sv.html