Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 4.8.2006

Stegringen av volymindexet för nybyggnad långsammare i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i maj 2006 med 6 procent jämfört med maj året innan. Under april-maj var tillväxttakten långsammare och den var mindre än hälften av siffrorna för början av året.

Volymökningen av byggandet av bostadshus var kraftig också i maj. Tillväxten var 15 procent. Byggvolymen av andra byggnader minskade däremot till något under en procent på minus.

Under januari-maj steg volymindexet för nybyggnad med 13 procent från motsvarande period året innan. Volymen av bostadsbyggnader ökade med 17 procent och av övriga byggnader med 9 procent.

Volymindexet för nybyggnad utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer).

Volymindex för nybyggnad 2000=100, årsförändring %

Uppgifterna för år 2006 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2006 publiceras i juni 2007.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 4.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
maj 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2006/05/urvoli_2006_05_2006-08-04_tie_001_sv.html