Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.9.2006

Volymindexet för nybyggnad ner i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter började volymindexet för nybyggnad gå ner i juni 2006 med något under en procent jämfört med juni året innan.

Volymökningen av byggandet av bostadshus avtog betydligt från början av året. I juni var tillväxten 6 procent. Byggvolymen av andra byggnader minskade till nästan 7 procent på minus.

Under januari-juni steg volymindexet för nybyggnad med 10 procent från motsvarande period året innan. Volymen av bostadsbyggnader ökade med 15 procent och av övriga byggnader med 6 procent.

Volymindexet för nybyggnad utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer).

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

Uppgifterna för år 2006 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2006 publiceras i juni 2007.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 1.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
juni 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2006/06/urvoli_2006_06_2006-09-01_tie_001_sv.html