Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.10.2006

Volymindexet för nybyggnad i juli på samma nivå som året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i juli 2006 med en procent jämfört med juli året innan.

Volymökningen av bostadshus avtog betydligt från början av året. I juli var tillväxten något under 6 procent. Volymen av övriga byggnader var drygt 3 procent på minus.

Under januari-juli steg volymindexet för nybyggnad med 10 procent från motsvarande period året innan. Volymen av bostadshus ökade med 14 procent och volymen av övriga byggnader med 6 procent.

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

Uppgifterna för år 2006 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2006 publiceras i juni 2007.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 2.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
juli 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2006/07/urvoli_2006_07_2006-10-02_tie_001_sv.html