Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.11.2006

Volymindexet för nybyggnad steg med 5,5 procent i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i augusti 2006 med 5,5 procent jämfört med augusti året innan.

Volymökningen av bostadshus avtog betydligt från början av året. I augusti var tillväxten 9,2 procent. Volymökningen av egnahemshus avtog alltjämt och var nu omkring 3 procent. Volymökningen av radhus avtog till något under 20 procent, men volymökningen av flervåningshus tilltog till drygt 28 procent.

Volymen av övriga byggnader ökade i augusti med omkring 2 procent från året innan. Volymen av både affärsbyggnader och industribyggnader ökade i början av året, men tillväxten avtog och var inom vardera gruppen ungefär 5 procent i augusti . Byggandet av vård- och samlingsbyggnader ökade kraftigt, men minskningen av volymen av undervisningsbyggnader samt byggnader för brand- och räddningsväsendet med nästan hälften drar volymen av gruppen för offentliga servicebyggnader till drygt 2 procent på minus. Också volymen av lagerbyggnader har minskat med mer än 40 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

kuva

Uppgifterna för år 2006 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2006 publiceras i juni 2007.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 3.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
augusti 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2006/08/urvoli_2006_08_2006-11-03_tie_001_sv.html