Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.12.2006

Volymindexet för nybyggnad steg med 1,4 procent i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i september 2006 med 1,4 procent jämfört med september året innan.

Volymökningen av bostadshus avtog betydligt från början av året. I september var tillväxten 3,6 procent. Ökningen av volymen av egnahemshus stannade och var på samma nivå som året innan. Volymökningen av radhus avtog till något under 10 procent, men volymökningen av flervåningshus var nästan 18 procent.

Volymen av övriga byggnader var på samma nivå som året innan. Volymökningen av vård- och samlingsbyggnader var kraftig medan volymökningen av affärs- och kontorsbyggnader var något mer moderat. Däremot minskade volymen av undervisningsbyggnader och lagerbyggnader till hälften av nivån i september 2005.

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

kuva

Uppgifterna för år 2006 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2006 publiceras i juni 2007.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 1.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
september 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2006/09/urvoli_2006_09_2006-12-01_tie_001_sv.html