Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.1.2007

Volymindexet för nybyggnad steg med 3,1 procent i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i oktober 2006 med 3,1 procent jämfört med oktober året innan.

Volymökningen av bostadsbyggnader avtog ytterligare. I oktober var tillväxten 3,5 procent. Volymökningen av egnahemshus började sjunka något. Volymökningen av radhus avtog till något under 6 procent, men volymökningen av flervåningshus var drygt 18 procent.

Volymen av övriga byggnader ökade i oktober med något under 3 procent. Volymen av samlingsbyggnader ökade kraftigt och volymökningen av affärs- och kontorsbyggnader tilltog också. Däremot minskade volymen av undervisningsbyggnader och lagerbyggnader till hälften av nivån i oktober 2005.

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

kuva

Uppgifterna för år 2006 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2006 publiceras i juni 2007.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 2.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
oktober 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2006/10/urvoli_2006_10_2007-01-02_tie_001_sv.html