Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.1.2007

Volymindexet för nybyggnad i november 2006 på föregående års nivå

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i november 2006 med 0,5 procent jämfört med november året innan.

Volymökningen av bostadsbyggnader låg i november på samma nivå som i september-oktober, dvs. på ett par procent. Volymen av egnahemshus krympte något, med 1,3 procent. Volymökningen av radhus avtog till drygt en procent. Volymen av flervåningshus ökade kraftigt, med 16 procent.

Volymen av övriga byggnader gick ned med en procent i november. Volymen av samlingsbyggnader ökade kraftigt och volymökningen av affärs- och kontorsbyggnader blev snabbare. Däremot minskade volymen av undervisningsbyggnader och lagerbyggnader till nästan hälften av nivån i november 2005.

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

kuva

Uppgifterna för år 2006 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2006 publiceras i juni 2007.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 29.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
november 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2006/11/urvoli_2006_11_2007-01-29_tie_001_sv.html