Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.2.2007

Volymindexet för nybyggnad ökade med 5 procent år 2006

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad med drygt 5 procent år 2006.

Volymen av bostadsbyggande var drygt 6 procent större än året innan. Volymökningen hade nästan avstannat i slutet av året. Volymökningen av byggande av egnahemshus var något under 3 procent, av radhus omkring 15 procent och av flervåningshus drygt 13 procent. Volymen av övrigt byggande gick upp med 4 procent jämfört med år 2005.

I december 2006 var volymen av nybyggnad ungefär på samma nivå som i december år 2005. Volymen av bostadsbyggande gick ned med en procent, men volymen av övrigt byggande var drygt 2 procent större än året innan.

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

kuva

Uppgifterna för år 2006 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2006 publiceras i juni 2007.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 26.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
december 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2006/12/urvoli_2006_12_2007-02-26_tie_001_sv.html