Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.3.2007

Volymen av nybyggnad ökade med 5 procent i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad med nästan 5 procent i januari.

Volymen av bostadsbyggande var nästan 3 procent större än i januari året innan. Nedgången av byggvolymen för egnahemshus i slutet av år 2006 vände till en svag ökning och byggvolymen för flervåningshus ökade kraftigt, dvs. med över 13 procent. Volymen för byggandet av radhus var däremot drygt 5 procent på minus. Volymen av den övriga byggverksamheten ökade med mer än 6 procent jämfört med januari 2006. Speciellt byggvolymen av affärs- och kontorsbyggnader har ökat kraftigt från hösten förra året.

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

kuva

Uppgifterna för åren 2006 och 2007 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2006 publiceras i juni 2007.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 26.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
januari 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2007/01/urvoli_2007_01_2007-03-26_tie_001_sv.html