Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.4.2007

Volymökningen inom nybyggnad steg till 6,5 procent i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad med 6,5 procent i februari.

Volymen av bostadsbyggande minskade något jämfört med februari året innan. Volymen av byggande av egnahemshus minskade med något under en procent och volymen av byggande av radhus med nästan 12 procent. Volymökningen av byggande av höghus har också avtagit. I februari var volymökningen av byggande av höghus något under 6 procent.

Volymökningen av övrig byggverksamhet har däremot blivit betydligt snabbare. I februari var ökningen 13 procent jämfört med februari 2006. I synnerhet volymökningen av affärs- och kontorsbyggnader har accelererat.

Volymindex för nybyggnad 2000=100, trender

kuva

Uppgifterna för åren 2006 och 2007 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2006 publiceras i juni 2007.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 30.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
februari 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2007/02/urvoli_2007_02_2007-04-30_tie_001_sv.html