Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.5.2007

Volymökningen inom nybyggnad steg till 10,3 procent i mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i mars med 10,3 procent jämfört med mars året innan.

Volymen för bostadsbyggande var nästan på samma nivå som föregående år. Volymen för byggande av egnahemshus ökade med 2,5 procent efter nedgången i februari. Volymen för byggandet av radhus var däremot alltjämt över 12 procent på minus. Volymökningen av byggandet av höghus avtog ytterligare. I mars var volymökningen av byggande av höghus omkring 6 procent.

Volymökningen av annat än bostadsbyggande blev tydligt snabbare från februari. I mars var ökningen drygt 18 procent jämfört med mars 2006. I synnerhet volymökningen av byggandet av affärs- och kontorsbyggnader har tilltagit.

Enligt de slutliga uppgifterna för år 2006 ökade volymen för nybyggnad med 5,8 procent från år 2005. Volymen av bostadsbyggande ökade med 6,6 procent och volymen av annat byggande med 4,9 procent år 2006.

Volymindex för nybyggnad 2000=100, årsförändring %

kuva

Uppgifterna för år 2006 är nu slutliga. Uppgifterna för år 2007 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2007 publiceras i maj 2008.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 28.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
mars 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2007/03/urvoli_2007_03_2007-05-28_tie_001_sv.html