Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.7.2007

Volymökningen inom nybyggnad 13 procent i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i maj med 13,1 jämfört med maj året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade från året innan med drygt 2 procent. Volymen för byggandet av egnahemshus ökade efter nedgången i februari. I maj var ökningen drygt 5 procent. Volymen av byggandet av radhus har däremot krympt varje månad under början av året. I maj var nedgången redan nästan 28 procent jämfört med maj år 2006. Volymökningen av byggandet av höghus avtog snabbt fr.o.m. början av februari. I maj sjönk volymen till drygt 5 procent på minus.

Volymökningen av annat än bostadsbyggande blev snabbare i slutet av föregående år och har efter det accelererat rejält. I maj var ökningen nästan 27 procent från året innan. Volymen av affärs- och kontorsbyggnader har ökat mest. Också ökningen av volymen av industribyggnader har blivit snabbare.

Volymindex för nybyggnad 2000=100, årsförändring %

kuva

Uppgifterna för år 2007 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2007 publiceras i maj 2008.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 30.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
maj 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2007/05/urvoli_2007_05_2007-07-30_tie_001_sv.html