Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.8.2007

Volymökningen inom nybyggnad 14 procent i juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i juni med 13,8 jämfört med juni året innan.

Volymen för bostadsbyggande ökade med 4,3 procent från året innan. Volymen för egnahemshusbyggande ökade, medan byggande av radhus och flervåningshus avtog jämfört med juni år 2006.

Volymökningen av annat än bostadsbyggande tilltog i slutet av förra året och ökningen har efter det varit kraftig. I juni var ökningen 23,2 procent från året innan. Volymen av affärs- och kontorsbyggande har ökat mest. Också byggvolymen för industri- och lagerbyggnader har ökat kraftigt.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens reviderade index med år 2005 som basår. I samband med byte av basår reviderades prissättningen av byggprojekt och beräkningsmetoden uppdaterades på så sätt att det reviderade indexet beskriver så väl som möjligt volymen av nybyggnad inom husbyggande och dess ändringar. Mera information om revideringen i kvalitetsbeskrivningen för statistiken (endast på finska).

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trender

Uppgifterna för år 2007 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2007 publiceras i maj 2008.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 27.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
juni 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2007/06/urvoli_2007_06_2007-08-27_tie_001_sv.html