Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 24.9.2007

Volymökningen inom nybyggnad 13 procent i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i juli med 13,2 procent jämfört med juli året innan.

Bostadsbyggandet var lika livligt som året innan. Volymen för egnahemshusbyggande ökade, medan byggande av radhus och flervåningshus avtog tydligt jämfört med juli år 2006.

Volymökningen av annat än bostadsbyggande har varit kraftigt under början av året. I juli uppgick ökningen till 26,2 procent från föregående år. Volymen av affärs- och kontorsbyggande har ökat mest. Också byggvolymen för industri- och lagerbyggnader har ökat kraftigt.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trender

Uppgifterna för år 2007 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2007 publiceras i maj 2008.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 24.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
juli 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2007/07/urvoli_2007_07_2007-09-24_tie_001_sv.html