Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.10.2007

Volymökningen inom nybyggnad 12 procent i augusti

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i augusti med 12,1 procent jämfört med augusti året innan.

Volymen av bostadsbyggande krympte med 3 procent. Volymen för egnahemshusbyggande ökade något, medan byggande av radhus och flervåningshus avtog tydligt jämfört med augusti år 2006.

Volymökningen av annat än bostadsbyggande har varit kraftig under början av året. I augusti uppgick ökningen till 28,2 procent från föregående år. Volymen av affärs- och kontorsbyggande har ökat mest. Också byggvolymen för industri- och lagerbyggnader har ökat kraftigt.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trender

Uppgifterna för år 2007 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2007 publiceras i maj 2008.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 29.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
augusti 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2007/08/urvoli_2007_08_2007-10-29_tie_001_sv.html