Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.11.2007

Volymökningen inom nybyggnad 11 procent i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i september med 10,8 procent jämfört med september året innan.

Volymen av bostadsbyggande krympte med nästan 6 procent. Volymen av radhus och höghus minskade fortfarande och i september visade också volymen av egnahemshus minus.

Volymökningen av annat än bostadsbyggande var fortfarande kraftig, dvs. nästan 30 procent. Volymen av affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader har ökat mest.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Uppgifterna för år 2007 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2007 publiceras i maj 2008.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer) och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 26.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
september 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2007/09/urvoli_2007_09_2007-11-26_tie_001_sv.html