Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.1.2008

Volymökningen inom nybyggnad 12 procent i oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg volymindexet för nybyggnad i oktober med 12,4 procent jämfört med oktober året innan.

Volymen av bostadsbyggande krympte med 4 procent. Volymen av radhus och höghus minskade fortfarande och i oktober fortsatte även volymen av egnahemshus att minska.

Volymökningen av annat än bostadsbyggande var fortfarande kraftig, dvs. drygt 30 procent. Volymen av affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader har ökat mest.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Uppgifterna för år 2007 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2007 publiceras i maj 2008.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentamisen suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer), i webbtjänsten www.tilastokeskus.fi/tup/rakas och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 2.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
oktober 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2007/10/urvoli_2007_10_2008-01-02_tie_001_sv.html