Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 25.2.2008

Volymindexet för nybyggnad ökade med 10 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av nybyggande med 10,5 procent år 2007 jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande krympte med 3 procent. Volymen av radhusbyggande minskade hela året. Volymen av höghusbyggande ökade ännu i början av år 2007, men vände nedåt i början av sommaren. Däremot började volymen av egnahemshusbyggande gå ned först i början av september.

Volym av annat än bostadsbyggandet ökade med drygt 25 procent fr.o.m. år 2006. Mest ökade volymen av kontorsbyggande (64,5 %) och volymen av affärsbyggande (55,2 %). Också industri- och lagerbyggandet blev klart livligare.

I december var volymen av nybyggandet 8,9 procent större än volymen för december året innan. Volymen av bostadsbyggande krympte med nästan 12 procent. Volymen av annat byggande ökade däremot med 33 procent.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Uppgifterna för år 2007 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2007 publiceras i maj 2008.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentamisen suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer), i webbtjänsten www.tilastokeskus.fi/tup/rakas och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 25.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
december 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2007/12/urvoli_2007_12_2008-02-25_tie_001_sv.html