Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.3.2008

Volymen av nybyggande ökade med 7 procent i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av nybyggande med 7,4 procent i januari i år jämfört med januari året innan.

Volymen av bostadsbyggande krympte med 11 procent. Mest minskade volymen av radhusbyggande. Också minskningen av volymen av egnahemshusbyggande har blivit snabbare.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande ökade med drygt 27 procent jämfört med januari året innan. Tillväxttakten mattades av något från slutet av år 2007. En avmattning har sett i alla byggnadstyper med en kraftig tillväxt.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Uppgifterna för åren 2007 och 2008 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut revideras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2007 publiceras i maj 2008.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentamisen suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer), i webbtjänsten www.tilastokeskus.fi/tup/rakas och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 31.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
januari 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2008/01/urvoli_2008_01_2008-03-31_tie_001_sv.html