Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.4.2008

Volymökningen inom nybyggnad 9 procent i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av nybyggande med 9,3 procent i februari i år jämfört med februari året innan.

Volymen av bostadsbyggande gick ned med 9 procent. Mest minskade volymen av radhusbyggande. Volymminskningen av byggandet av egnahemshus och flervåningshus avtog något.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande ökade med 27 procent jämfört med februari året innan. Tillväxttakten i början av året har avtagit något jämfört med slutet av året. En avmattning har skett i alla byggnadstyper med en kraftig tillväxt.

 

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Uppgifterna för åren 2007 och 2008 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut revideras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2007 publiceras i maj 2008.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentamisen suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer), i webbtjänsten www.tilastokeskus.fi/tup/rakas och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 28.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
februari 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2008/02/urvoli_2008_02_2008-04-28_tie_001_sv.html