Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.5.2008

Volymökningen inom nybyggnad 9 procent under januari-mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av nybyggande med 8,7 procent under januari-mars i år jämfört med januari-mars året innan.

Volymen av bostadsbyggande gick ned med drygt 10 procent. Mest minskade volymen av radhusbyggande, med 24 procent. Byggandet av egnahemshus och höghus minskade med 9 procent respektive 6 procent.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande ökade med 27 procent jämfört med januari-mars året innan. Tillväxttakten i början av detta år avtog något jämfört med slutet av år 2007. När det gäller lantbruksbyggnader började volymen sjunka.

I mars ökade volymen av nybyggnad med 9 procent jämfört med mars 2007. Volymen av bostadsbyggande gick ned med drygt 10 procent, medan volymen av övrigt byggande gick upp med närmare 28 procent.

 

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Här publiceras de slutliga uppgifterna för år 2007. Uppgifterna för år 2008 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2008 publiceras i maj 2009.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggande och konjunkturer), i webbtjänsten www.tilastokeskus.fi/tup/rakas och i statistiktjänsten http://statfin.stat.fi.

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 26.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
mars 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2008/03/urvoli_2008_03_2008-05-26_tie_001_sv.html