Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.7.2008

Volymen inom nybyggnad ökade med 6 procent i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av nybyggande med 6,3 procent i maj i år jämfört med maj året innan.

Volymen av bostadsbyggande gick ned med 3,8 procent. Volymen av radhusbyggande minskade alltjämt mest, med 27 procent. Byggandet av egnahemshus minskade med 2 procent, men volymen av byggande av höghus vände uppåt med 3 procent. Minskningen av volymen för bostadsbyggande har stabiliserats under början av året.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande ökade med 14,2 procent jämfört med maj året innan. Tillväxttakten har gått ned till något under hälften från ökningen på drygt 30 procent under den senare hälften av år 2007. En avmattning har skett för alla byggnadstyper som i fjol hade en kraftig tillväxt.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Uppgifterna för år 2008 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2008 publiceras i maj 2009.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentamisen suhdanteet' (ung. Husbyggandets konjunkturer), i webbtjänsten www.tilastokeskus.fi/tup/rakas och på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/til/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 28.7.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
maj 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2008/05/urvoli_2008_05_2008-07-28_tie_001_sv.html