Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 25.8.2008

Volymen av nybyggande ökade under april-juni med 6 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av nybyggande med 5,8 procent under april-juni i år jämfört med motsvarande period året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade med mer än 7 procent. Mest minskade volymen av radhusbyggande, dvs. med 27 procent. Volymen av byggande av egnahemshus gick ned med 7 procent. Volymen av byggande av flervåningshus ökade däremot med något under 2 procent.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande ökade med drygt 16 procent jämfört med andra kvartalet innan. Tillväxttakten blev tydligt långsammare från det första kvartalet. Tillväxttakten har blivit betydligt långsammare inom alla de byggnadstyper som i fjol hade en kraftig tillväxt.

I juni ökade volymen av nybyggnad med 3,2 procent jämfört med juni 2007. Volymen av bostadsbyggande gick ned med 7,6 procent. Volymen av annat byggande än bostadsbyggande ökade med 22,3 procent.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Uppgifterna för år 2008 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2008 publiceras i maj 2009.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggandets konjunkturer), i webbtjänsten www.tilastokeskus.fi/tup/rakas och på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/til/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 25.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
juni 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2008/06/urvoli_2008_06_2008-08-25_tie_001_sv.html