Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.9.2008

Volymökningen inom nybyggnad håller på att avta

Volymökningen inom nybyggnad var i juli 1,5 procent jämfört med året innan. Tillväxttakten har avtagit från årets början då volymökningen ännu var drygt 10 procent på månadsnivå. En avmattning i tillväxten kunde noteras under slutet av våren.

Det skedde ingen större förändring i utvecklingen av volymen för bostadsbyggande i juli. Volymen minskade med drygt 7 procent jämfört med juli år 2007. Den kraftiga volymminskningen inom byggande av radhus fortsatte (- 32,8 %). Också volymen av byggande av egnahemshus minskade med över 7 procent. Volymen av byggande av flervåningshus ökade däremot med något under 4 procent från året innan.

Den kraftiga tillväxten i fjol inom annat byggande än bostadsbyggande har vänt kraftigt nedåt inom de olika byggnadsgrupperna. Volymen av affärsbyggande ökade i fjol som kraftigast med närmare 70 procent, men i juli med bara 9,3 procent. Också volymökningen inom kontorsbyggande och industribyggande har halverats. Volymen inom lager- och lantbruksbyggnader minskade i juli.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Uppgifterna för år 2008 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2008 publiceras i maj 2009.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggandets konjunkturer), i webbtjänsten www.tilastokeskus.fi/tup/rakas och på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/til/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 29.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
juli 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2008/07/urvoli_2008_07_2008-09-29_tie_001_sv.html