Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.10.2008

Volymen av nybyggnad minskade i augusti

Volymen av nybyggnad minskade i augusti med nästan 3 procent från året innan. Hela år 2007 var tillväxten kraftig och fortsatte ännu de första månaderna i år. En avmattning i volymökningen kunde noteras under slutet av våren. Antalet beviljade bygglov vände nedåt i slutet av år 2007 och byggstarterna har minskat med ungefär 20 procent under januari-augusti i år.

Volymen av bostadsbyggande började minska redan i maj 2007, medan volymen av annat byggande ökade med mer än 30 procent på månadsbasis fram till våren i år. Volymen av bostadsbyggande gick ned med drygt 9 procent i augusti. Volymen av övrigt byggande gick ännu upp med drygt 2 procent jämfört med augusti året innan.

Under januari-augusti i år var volymökningen inom nybyggnad 5 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande gick ned med nästan 10 procent, medan volymen av övrigt byggande gick upp med ungefär 18 procent.

Volymindex för nybyggnad, årsförändring % mars-augusti 2008

Uppgifterna för år 2008 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2008 publiceras i maj 2009.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggandets konjunkturer), i webbtjänsten www.tilastokeskus.fi/tup/rakas och på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/til/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 27.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
augusti 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2008/08/urvoli_2008_08_2008-10-27_tie_001_sv.html