Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 24.11.2008

Volymen av nybyggnad minskade i september

Volymen av nybyggnad minskade i september med 6 procent från året innan. Volymökningen började avta under slutet av våren i år. I juli minskade volymen för första gången från året innan. Under augusti och september accelererade minskningen. Volymen för januari-september är ännu nästan 3 procent större än motsvarande volym år 2007.

Volymen av bostadsbyggande gick ned i september med nästan 12 procent från året innan. Volymen har gått ned oavbrutet sedan maj i fjol. Under januari-september i år var volymen av bostadsbyggande ungefär 12 procent mindre än året innan.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande visade första gången minus på ett och ett halvt år. Volymen gick ned med drygt en procent. Den kraftiga ökningen inom affärsbyggandet har upphört och volymen gick ned med 10 procent i september. Volymökningen av kontorsbyggande har avtagit betydligt, men var i september ännu 18 procent jämfört med september 2007. Också ökningen av volymen av industribyggande har nästan upphört. Tack vare den kraftiga tillväxten under början av året är volymsiffrorna för januari-september i de ovan nämnda grupperna ännu betydligt större än året innan.

Volymindex för nybyggnad, trender

Uppgifterna för år 2008 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2008 publiceras i maj 2009.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggandets konjunkturer), i webbtjänsten www.tilastokeskus.fi/tup/rakas och på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/til/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 24.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
september 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2008/09/urvoli_2008_09_2008-11-24_tie_001_sv.html