Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.12.2008

Volymen av nybyggnad avtog ytterligare i oktober

Volymen av nybyggnad minskade i oktober med 7,9 procent från året innan. Volymen för januari-oktober var dock fortfarande 1,6 procent större än året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade i oktober med 14,5 procent jämfört med oktober år 2007. Mest minskade volymen inom radhusbyggande, med 31 procent, men också inom byggande av flervåningshus tilltog volymminskningen och var 13 procent. Under januari-oktober har volymen av bostadsbyggande minskat med 12,1 procent.

Fjolårets kraftiga ökning i volymen av affärsbyggande har vänt nedåt. Volymen gick ned med 15,9 procent i oktober. Volymen av kontorsbyggande visar fortfarande en svag ökning, i oktober 7,8 procent. Volymen av industribyggande ökade i oktober med 3,3 procent. Tack vare den fortsatt goda tillväxten under början av året är dock volymerna i alla grupper, förutom när det gäller bostads- och lantbruksbyggnader, betydligt större än året innan.

Till skillnad från övriga grupper av byggande, har volymen inom gruppen offentliga servicebyggnader skjutit fart rejält. Tillväxten började vid förra årsskiftet och har varje månad fortsatt i ökande takt. Under januari-oktober var den här gruppens volym en fjärdedel större än året innan. Särskilt volymen av byggandet av undervisningsbyggnader har ökat snabbt, under januari-oktober med drygt 40 procent.

Volymindex för nybyggnad, årsförändring januari-oktober 2008/2007, %

Uppgifterna för år 2008 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2008 publiceras i maj 2009.

Ingen tryckt publikation kommer att göras om indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen 'Talonrakentaminen ja suhdanteet' (ung. Husbyggandets konjunkturer), i webbtjänsten www.tilastokeskus.fi/tup/rakas och på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/til/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 22.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
oktober 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2008/10/urvoli_2008_10_2008-12-22_tie_001_sv.html