Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 26.1.2009

Volymen av nybyggnad avtog alltjämt i november

Volymen av nybyggnad minskade i november med 11 procent från året innan. Också volymen för januari-november sjönk till något under minus en procent.

Volymen av bostadsbyggande minskade i november med 16 procent jämfört med november år 2007. Mest minskade volymen inom radhusbyggande, med 34 procent.

Volymökningen inom affärsbyggande bröts i början av hösten och volymen började minska. Volymen för november var 23 procent mindre än i november år 2007. Volymen av affärsbyggande visar fortfarande en svag ökning som håller på att mattas av. I november var ökningen bara drygt 2 procent jämfört med föregående år. Ökningen av volymen inom industribyggande vände nedåt i november och volymen minskade med 2 procent från året innan.

Till skillnad från övriga grupper av byggande, har volymen inom gruppen offentliga servicebyggnader ökat kraftigt. Ökningen började vid förra årsskiftet och har fortsatt i en månadsvis ökande takt. I november ökade volymen rentav med 40 procent jämfört med november år 2007. Mest ökade byggandet av undervisningsbyggnader, med nästan 80 procent.

Volymindex för nybyggande, årsförändring, %

Uppgifterna för år 2008 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2008 publiceras i maj 2009.

Ingen tryckt publikation kommer att göras gällande indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) och på adressen www.tilastokeskus.fi/tup/rakas samt på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/tk/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 26.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
november 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2008/11/urvoli_2008_11_2009-01-26_tie_001_sv.html