Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 23.2.2009

Volymen av nybyggnad minskade med 2,2 procent år 2008

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av nybyggnad år 2008 med 2,2 procent. Den kraftiga ökningen år 2007 började successivt avta fr.o.m. början av år 2008 och före sommaren stannade ökningen av helt. Fr.o.m. juli började volymen sjunka i en allt snabbare takt.

Volymen av bostadsbyggande började minska redan ett år tidigare och i fjol sjönk den med nästan 15 procent från år 2007. Mest minskade volymen av radhusbyggande, dvs. med 30 procent.

Affärs- och kontorsbyggandet ökade år 2007 i svindlande takt och fortsatte att ökade också under första hälften av år 2008, visserligen så att byggandet gradvis minskade. Volymen av affärsbyggandet för hela år 2008 var 5 procent och volymen av kontorsbyggande 28 procent större än volymen år 2007.

Volymen av industribyggande slutade öka alldeles i slutet av år 2008 och på årsnivå var volymen något under 17 procent större än året innan. Den snabba ökningen av volymen av lagerbyggande vände nedåt sommaren 2008. Volymen av lagerbyggande för hela år 2008 var ändå 7 procent större än året innan.

I december sjönk volymen av nybyggande med drygt 13 procent från december 2007. Volymen av bostadsbyggande gick ned med 19 procent och övrigt byggande med 9 procent.

Volymindex för nybyggande, årsförändring 2008/2007, %

Uppgifterna för år 2008 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2008 publiceras i maj 2009.

Ingen tryckt publikation kommer att göras gällande indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) och på adressen www.tilastokeskus.fi/tup/rakas samt på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/tk/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 23.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
december 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2008/12/urvoli_2008_12_2009-02-23_tie_001_sv.html