Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 23.3.2009

Volymen av nybyggnad minskade med 16,7 procent i januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av nybyggnad i januari med 16,7 procent från året innan. Volymen av bostadsbyggande gick ned med 22,2 procent och volymen av övrigt byggande med 12,7 procent.

Volymen av affärsbyggande minskade i januari med nästan en fjärdedel jämfört med januari året innan. Också volymen av kontorsbyggande minskade för första gången på två år (-5 %). Volymen av industribyggande gick ned med 11,2 procent från året innan och volymen av lagerbyggande med 29,1 procent.

Den enda grupp som fortfarande ökade sin volym i januari var de offentliga servicebyggnaderna, vars volym ökade med 23,1 procent från januari år 2008.

Volymindex för nybyggande, årsförändring, %

Uppgifterna för åren 2008 och 2009 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2008 publiceras i maj 2009.

Ingen tryckt publikation kommer att göras gällande indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) och på adressen www.tilastokeskus.fi/tup/rakas samt på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/tk/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 23.3.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
januari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2009/01/urvoli_2009_01_2009-03-23_tie_001_sv.html