Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.4.2009

Volymen av nybyggnad minskade med 17,8 procent i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av nybyggnad i februari med 17,8 procent från året innan. Volymen av bostadsbyggande gick ned med 23,4 procent och volymen av övrigt byggande med 14,0 procent.

Volymen av affärsbyggande minskade i februari i år med en tredjedel jämfört med februari i fjol. Volymen av kontorsbyggande minskade med 2,6 procent och volymen av industribyggande med 14,3 procent.

Den enda grupp som fortfarande ökade sin volym i februari var de offentliga servicebyggnaderna, vars volym var 28,5 procent större än året innan. I denna grupp har volymen av samlingsbyggnader ökat allra mest, med 63,8 procent.

Volymindex för nybyggande, årsförändring, %

Uppgifterna för åren 2008 och 2009 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2008 publiceras i maj 2009.

Ingen tryckt publikation kommer att göras gällande indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) och på adressen www.tilastokeskus.fi/tup/rakas samt på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/tk/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 27.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
februari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2009/02/urvoli_2009_02_2009-04-27_tie_001_sv.html