Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 25.5.2009

Volymen inom nybyggnad minskade med 19 procent under januari-mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av nybyggande med 19 procent under januari-mars i år jämfört med motsvarande period året innan. Volymen av bostadsbyggande gick ned med mer än 25 procent och volymen av övrigt byggande med nästan 14 procent jämfört med föregående år.

Under januari-mars minskade volymen av affärsbyggande och kontorsbyggande med 29 procent resp. 9 procent från året innan. Alla grupper visade en minskning i byggvolymen, utom de offentliga servicebyggnaderna där byggvolymen fortsatte att öka. Deras volym ökade under januari-mars med 26 procent från året innan.

Enligt de slutliga uppgifter för år 2008 minskade volymen inom nybyggande med 2 procent från år 2007. Volymen av bostadsbyggande minskade med nästan 16 procent, medan volymen av övrigt byggande ökade med 9,5 procent tack vare den goda tillväxten under början av året.

Volymindex för nybyggande, årsförändring, %

Här publiceras de slutliga uppgifterna för år 2008. Uppgifterna för år 2009 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2009 publiceras i maj 2010.

Ingen tryckt publikation kommer att göras gällande indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) och på adressen www.tilastokeskus.fi/tup/rakas samt på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/tk/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 25.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
mars 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2009/03/urvoli_2009_03_2009-05-25_tie_001_sv.html