Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 27.7.2009

Volymen inom nybyggnad minskade med 26 procent i maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av nybyggande i maj med 26 procent från året innan. Volymen av bostadsbyggande gick ned med 29,7 procent och volymen av övrigt byggande med 23,8 procent.

I maj minskade volymen av affärsbyggande med drygt 35 procent jämfört med maj i fjol. Nedgången i volymen av kontorsbyggande och industribyggande blev brantare. Volymen av kontorsbyggande minskade med 34,2 procent och volymen av industribyggande med 36,3 procent från året innan.

Till skillnad från övriga grupper ökar volymen av de offentliga servicebyggnaderna fortfarande. I maj steg volymen med 23 procent. Särskilt kraftigt ökade volymen av samlingslokaler.

Volymindex för nybyggande, förändring under de tre senaste månaderna, %

Uppgifterna för år 2009 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2009 publiceras i maj 2010.

Ingen tryckt publikation kommer att göras gällande indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) och på adressen www.tilastokeskus.fi/tup/rakas samt på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/tk/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 27.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
maj 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2009/05/urvoli_2009_05_2009-07-27_tie_001_sv.html