Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 24.8.2009

Volymen inom nybyggnad minskade med 27 procent under april-juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av nybyggande med 27 procent under april-juni från året innan. Volymen av bostadsbyggande gick ned med 30 procent och volymen av övrigt byggande med 23 procent.

Under årets andra kvartal minskade volymen av affärsbyggande med 36 procent jämfört med motsvarande period året innan. Både inom kontorsbyggande och inom industribyggande minskade volymerna med mer än 30 procent.

Avvikande från de andra grupperna ökade volymen inom offentliga servicebyggnader med närmare 22 procent jämfört med året innan.

I juni minskade volymen av nybyggnad med något under 29 procent jämfört med juni 2008. Volymen av bostadsbyggande gick ned med 30 procent och volymen av övrigt byggande med 28 procent.

Volymindex för nybyggande, förändring under de tre senaste månaderna, %

Uppgifterna för år 2009 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2009 publiceras i maj 2010.

Ingen tryckt publikation kommer att göras gällande indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) och på adressen www.tilastokeskus.fi/tup/rakas samt på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/tk/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 24.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
juni 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2009/06/urvoli_2009_06_2009-08-24_tie_001_sv.html