Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.9.2009

Volymen av nybyggnad minskade med 28 procent under maj-juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av nybyggnad under maj-juli med 28 procent från året innan. Volymen av bostadsbyggande gick ned med 30 procent och volymen av övrigt byggande med 25 procent.

Under maj-juli detta år minskade volymen av affärsbyggande med 37 procent jämfört med motsvarande period året innan. Både inom kontorsbyggande och inom industribyggande minskade volymerna med nästan 40 procent.

Ökningen av volymen av offentliga servicebyggnader avtog, men var 16 procent ännu under maj-juli.

I juli minskade volymen av nybyggnad med 28 procent jämfört med juli 2008. Volymen av bostadsbyggande gick ned med 30 procent och volymen av övrigt byggande med 27 procent.

Volymindex för nybyggande, förändring maj-juli 2009/2008, %

Uppgifterna för år 2009 är preliminära. I samband med att de nyaste uppgifterna ges ut korrigeras tidigare preliminära uppgifter. De slutliga uppgifterna för år 2009 publiceras i maj 2010.

Ingen tryckt publikation kommer att göras gällande indexet. Uppgifterna utges varje månad i publikationen Talonrakentamisen suhdanteet (ung. Husbyggandets konjunkturer) och på adressen www.tilastokeskus.fi/tup/rakas samt på statistikens ingångssida www.tilastokeskus.fi/tk/urvoli

Källa: Industri och byggande. Volymindex för nybyggnad 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 28.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för nybyggnad [e-publikation].
juli 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/urvoli/2009/07/urvoli_2009_07_2009-09-28_tie_001_sv.html